Пројекат ,,Еколошка мисао”

Дана 07.11.2022.године наставници и ученици Друге економске школе присуствовали су едукативним  радионицама у оквиру пројекта ,,Еколошка мисао”,  који је финансиран од стране Града Београда, Градског секретаријата за заштиту животне средине.

НВО ,,Савез грађана Србије,, из Београда је у партнерству са Високом школом за пословну економију и предузетништво из Београда и удружењем,, Женска пословна асоцијација ,,из Лапова одржало едукативне радионице на тему eколошког предузетништва.

Циљ пројекта је буђење свести и одговорно понашање грађана у погледу заштите и очувања  животне средине.